Nyheter

2023

Avhandlingen handlar om hur elever på yrkesutbildningar i komvux  påverkas av sin utbildning utöver själva yrkesidentiteten. Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen erbjuder något mer utöver lärandet av en yrkesidentitet. Eleverna stärks som vuxna, lärande individer och som aktiva samhällsmedborgare.

Tobias Karlsson disputerade vid Linköpings universitet i oktober 2023.

Läs en intervju med Tobias hos Skolporten

Länk till avhandlingen

24

nov

Elever på studieväg 1 inom sfi har mycket kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och kan oftast inte läsa eller skriva på sitt modersmål. Vilka kompetenser är extra viktiga att lärarna har och på vilket sätt kan kartläggning och individanpassning hjälpa eleven att lyckas?

Vid nätverksträffen 20 oktober 2023 som handlade om elevcentrerad och differentierad undervisning – flerspråkighet som resurs föreläste fil. dr. Åsa Wedin om vilka kunskaper lärare som undervisar i tidig språkutveckling bör ha. För att få veta mer har vi ställt några kompletterande frågor till Åsa. Vi har även pratat med Elisabeth Mörnerud, rektor för sfi på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, som har lång erfarenhet av litteracitetsutveckling och undervisning på studieväg 1 inom sfi.

(mer…)

23

nov

Jag har en grupp sfi-elever som läser kurs 2C och 2D. Det är alltså en grupp där olika elever läser mot olika betygskriterier trots att de läser tillsammans. Vi har jobbat en del med differentierad undervisning, det tycker vi är ett bra sätt att se på undervisningen i den här gruppen. Genom differentiering kan jag hjälpa alla framåt utan att några alltid blir klara fort och får sitta och vänta medan andra alltid halkar efter och blir stressade av det.

Olika frågor till olika elever

(mer…)