Nyheter

8

nov

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – NC

NC är ett nationellt resurscentrum med uppdrag att främja flerspråkiga elevers lärande i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

NC finns vid Stockholms universitet.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se