Nätverk för utvecklingsarbete om undervisning på studieväg 1

Vårt utvecklingsarbete för elever på studieväg 1 inom sfi har pågått sedan 2017 och sedan starten har både skolor i egen och extern regi deltagit.

Utvecklingsarbetet utgår från olika fokusområden och 2023 arbetar vi med området Organisera för lärande. Under varje fokusområde anordnas nätverksträffar för lärare och annan pedagogisk personal som arbetar med studieväg 1. På nätverksträffarna diskuteras undervisning och utbildning i ljuset av det aktuella fokusområdet.

Rapport från nätverkets träffar

Här kan du ta del av lärarnas egna berättelser och reflektioner utifrån aktuellt fokusområde.

Rapporter från samtliga av nätverkets genomförda träffar

Skolövergripande utvecklingsområde

Vill du läsa mer om nätverkets syfte och arbete hittar du det här:

Skolövergripande utvecklingsarbete för skolor med elever på studieväg 1

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt skolövergripande utvecklingsarbete är du välkommen att kontakta vår strateg.

Philippa Börjesson
Strateg, verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling
Vuxenutbildning Stockholm
E-post: philippa.2.borjesson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 464 11