Nyheter

7

okt

Nätverksträff med lärare på studieväg 1, september 2022

Den 23 september höll vi vår femte nätverksträff för utvecklingsområdet minne och lärande. Vi hade inte planerat några nya aktioner under sommaren utan har i stället hållit i utvecklingsområdet på andra sätt till exempel genom att systematiskt arbeta med rörelseövningar och att berätta om vårt gemensamma arbete för nya kollegor.

Denna gång startade vi upp med en annan typ av incheckning. Kaffet och frukostmackan fick vi sukta över lite till och i stället väckte vi med Leonora Lippig-Singewalds hjälp kropp och själ till liv genom yoga- och andningsövningar. Vi fick erfara vad Ulrika Lindgren föreläste om under nätverksträff 3, att det händer bra saker i knoppen när vi rör på kroppen.

Sedan var det dags för Tina Stoor och Fredrik Ilberg, båda sfi-lärare på ABF att ha generalrepetition inför Symposium 2022. Den 14 oktober kl. 13.00-13.45 kommer Tina och Fredrik presentera Sfi med förberedande grund under titeln Ämnesintegrering för kortutbildade på sfi. Vi kommer sitta bänkade och symposiesupporta!

Efter en liten paus var det tid för Elisabeth Bakke, socionom och leg. Psykoterapeut från Transkulturellt centrum att föreläsa under rubriken Traumamedveten undervisning. Vi fick veta att det finns ett starkt samband mellan stress och psykisk ohälsa och att hög stress under en längre tid kan leda till både fysiska åkommor och psykiska problem. Elisabeth visade hur toleransfönstret krymper vid ptsd och vilka utmaningar som kan uppstå i mötet med en person som lider av ptsd som överkänslighet för intryck, inte känna tillit till andra.  Men vi fick också lära oss att situationen efter traumat har stor betydelse för risken att utveckla eller inte utveckla ptsd och att när den psykosociala världen byggs upp igen så ökar samtidigt förmågan att återhämta sig, resiliens.

”Om den psykosociala världen byggs upp igen kommer de flesta att återhämta sig spontant”

Elisabeth hänvisade till forskaren Bassel van der Kolk och hur han har visat hur ett psykiskt trauma förändrar både kropp och hjärna vilket inte bara påverkar förmågan att känna tillit utan även förmågan att känna glädje, engagemang och kontroll. Vad som är viktigt för att återuppbygga den psykosociala världen är faktorer som bostad men också relationer och gemenskap, att genom språk ha makt att förändra och att genom andning och rörelse kunna reglera hur vi mår. Det handlar även om vikten av att skapa sammanhang där man kan känna sig trygg, trivs och utvecklas.

 

Denna gång är det sfi-lärare Ari från Järva som svarar på ett par korta frågor efter dagen:

Något som du fick med dig utifrån lärarrollen (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde…)

Dagen bjöd på en bekräftelse på hur viktig det är att ha flera korta pauser. Vi har elever som kommer från krigsområden, är äldre och de som aldrig suttit i en skolbänk, så att ha fler korta pauser gynnar målgruppen. Jag tänker också att det är viktigt att vara extra uppmärksam på elever som gäspar eller somnar till och försöka bryta mönstret med färgglada bilder eller lite rörelser eller bara vara och andas på rätt sätt.

Något konkret att ta med till din undervisning

  • Jag tar med mig hur man andas för att komma tillbaka till klassen, och det som händer här och nu.
  • Variation i undervisningen för att inte tappa fokus.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se