Nyheter

2021

En didaktisk modell

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har utarbetat en didaktisk modell för undervisning av integrerad språk- och yrkesutbildning. Arbetet påbörjades inom ramen för det så kallade YFI-projektet i Stockholms stad. I denna rapport beskrivs en didaktisk modell för samarbete mellan andraspråkslärare och yrkeslärare. (mer…)