Nyheter

5

sep

Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg

Individanpassad undervisning inom vuxenutbildning definieras som lärares metoder och arbetssätt som möter vuxna elevers olikheter, i form av förutsättningar för lärande och behov i undervisningen.

Projekt, genomfört av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet, har identifierat tre övergripande strategier för individanpassad undervisning:

  • gruppering
  • differentierad undervisning.

I den här systematiska översikten sammanställs forskning om arbetssätt och metoder som är utformade för att möjliggöra individanpassning inom vuxenutbildning. Syftet är att sammanfatta forskningen på området och ge exempel på hur undervisning kan anpassas till vuxna elevers individuella behov och förutsättningar.

Ett speciellt fokus för översikten är hur lärare kan använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen. Översikten är inriktad på utbildning som är, motsvarar eller liknar kommunal vuxenutbildning i Sverige.

Individanpassad vuxenutbildning, Skolforskningsinstitutets webbplats

Informationen ovan är uppdaterad 16 dec. 2020.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se