Nyheter

5

sep

Stadens IT-värdar, en resurs för lärare och elever

Under sommaren hade ett gäng feriejobbande ungdomar sin arbetsplats på Arbetsmarknadsförvaltningen. De jobbade med en mängd olika uppdrag under sina tre veckor på förvaltningen. Vuxpedagog Stockholm skickade ut dem på intervjuuppdrag hos stadens IT-värdar för att ta reda på vad det är för jobb och varför de är viktiga för vuxenutbildningen. Här kommer deras berättelse.

Vi genomförde intervjuer på två olika skolor, vuxenutbildning Järva i Rinkeby och Campus Åsö på Södermalm.

Campus Åsö

IT-värdarna vid sin arbetsplats.

På Campus Åsö jobbar it-värdarna Soran och Sixten. Här svarar de på våra frågor.

Vad är en IT-värd och vad är deras uppgift?

En IT-värd är en person som jobbar på skolor som extra hjälp vid tekniska och digitala problem och frågor. Deras uppgift är att finnas som en enklare hjälpande hand vid mindre tekniska problem. När de inte hjälper elever med tekniska problem gör de även andra uppgifter som att stämpla böcker på biblioteket. De är en fri resurs till skolan.

Kan ni ge några exempel på uppgifter som IT-värdar har?

Vanliga uppgifter som en IT-värd gör är återställning av lösenord, fixa att datorn har rätt inställningar och att den är redo att användas av eleven. De har bara hand om problem som är kopplade till skolan, alltså inga frågor om privata enheter. Det ser även till att saker är på rätt plats.

 

Vilka egenskaper är bra att ha om man vill bli en IT-värd?

Själva kunskapen om datorer är inget större krav då uppgifterna du gör är väldigt enkla. Du behöver inte någon överkurs i datorteknik, men det underlättar om du kan några grunder i hur en dator fungerar. Det är viktigare hur du är med andra människor, det är viktigt att ha ett bra tålamod för ibland måste du hjälpa personer som tar väldigt lång tid på sig att förstå och ibland behöver man förklara samma sak flera gånger. Därför är det viktigt att inte tappa tålamodet. Eftersom jobbet innebär att arbeta och hjälpa andra människor är det viktigt att vara socialt duktig med folk, att man vågar kommunicera.

Finns det någon tillgång till hjälp om man inte kan svenska eller har en diagnos?

Det finns inga specifika resurser till det då majoriteten av personerna som kommer till oss för att be om hjälp har redan en tillräckligt bra språkkunskap i svenska och/eller engelska som gör att vi kan hjälpa dem med problemet. Om någon av oss pratar samma språk som dem kan vi såklart förklara på det språket också. Om den möjligheten inte finns försöker vi förklara med så kortfattade och enkla ord som möjligt till exempel ” logga in” och ”lösenord” och sedan visa steg för steg så att de kan se hur vi gör och förstå utan att använda för många ord. I datorn för eleverna finns det en apparat som ska hjälpa till med översättning, men den är mer till elevernas egen inlärning än som hjälpmedel till oss.

Varför är det viktigt att ha IT-värdar?

Det som är bra med IT-värdarna är att man får snabbt hjälp om man får små tekniska problem. Detta underlättar för de riktiga IT-teknikerna för när IT-värdarna kan hjälpa elever med de små problemen behöver teknikerna inte lägga ner extra tid på det utan kan fokusera på de större problemen som kräver någon mer utbildad person.

Hur upplever eleverna att det är att jobba online?

Hur elever upplever den digitala delen av inlärningen varierar verkligen från person till person. Vissa frågar efter hjälp en gång, lär sig direkt och behöver inte fråga efter hjälp efter det medan andra frågar efter hjälp med samma sak flera gånger. Däremot brukar problemen vara relativt enkla så när IT-värdarna har hjälpt dem behöver eleverna sällan komma tillbaka. IT- värdarna föredrar också att försöka lära eleverna och inte bara lösa problemet åt dem. Syftet med det är att eleverna själva ska få lära sig varför problemet uppstod och hur man löser det så att eleverna själva kan fixa problemet ifall det skulle dyka upp igen.

Korridoren på Campus Åsö.

 Vad är det bästa med att vara IT-värd?

Det är bra för någon som vill komma igång med något jobb som inte kräver allt förmycket kunskap. Man får en lön och bra jobbtider som inte gör dig helt utmattad i slutet av dagen. Det är även bra för då kommer du in i en rutin vilket kan kännas bra för kroppen. Man får även lära sig nya saker när man själv går utbildningen för att bli en IT-värd. Det är en bra känsla när man känner sig uppskattad. Många kommer in med så enkla problem och ändå blir så imponerade när vi har löst deras problem vilket får en att verkligen känna sig glad och uppskattad. Detta skapar även motivation som gör att man fortfarande vill jobba.

Vuxenutbildning Järva

På sfi-skolan i Rinkeby träffade vi Josephine och Salome som jobbar som it-värdar där. Vi pratade också med lärare och elever om vad de tycker om it-värdarna och deras arbete.

It-värdarna vid namn Josephine och Salome berättar att de bara jobbat sedan 19 april 2022 och idag trivs de med sitt jobb. Deras arbetsuppgifter är bland annat att hjälpa eleverna med inloggningar, hur man söker upp information på nätet eller hur man gör PowerPoint-presentationer. Det kan också handla om hur man skriver Word-dokument, söker olika utbildningar eller skickar vidare viktiga papper samt hjälp med Teams.

Josephine berättar att det som fick henne att jobba som IT-värd var att hon var IT-intresserad. Hon gick sedan till jobbtorget och blev erbjuden detta jobb. Det var så hon fick jobbet som IT-värd i vuxenutbildningen, berättar hon. De berättar också att utbildningen bara varade i 3 veckor och man behöver inte någon gymnasieutbildning för att jobba som IT-Värd.

Olika språk behövs

Detta jobb är viktigt är för att det finns många elever som behöver hjälp med datorer och digital teknik då mobiler inte fungerar riktigt på samma sätt som datorer. Genom IT- värdarna så går det lära ut allt detta till eleverna berättar Josephine. När det kommer till språket så varierar IT-värdarna svenska och engelska när de försöker förklara hur saker och ting fungerar, men det finns det alltid personal som talar olika språk såsom arabiska, persiska, somaliska med flera som kan hjälpa till också.

IT-värdarna underlättar för lärarna och eleverna

Lärarna vid namn Erica och Ali berättar att IT-värdarna har varit till stor hjälp och underlättat för lärarna. De kan lägga sin tid på undervisning och lektioner istället för att tillbringa tiden med att lära ut hur man använder datorer, och det är där it-värdarna kommer in. De lär ut om hur datorer funkar så att elever sen har lättare för sig under lektionerna. Erica och Ali berättar att eleverna har fått en förbättrad kunskap när det kommer till teknologin vilket har underlättat för lärarna då nästan alla läromedel är digitala idag.

Eleverna som vi träffade hette Sofia, Susan och Matarr. De berättar om sinaåsikter kring IT-värdarna och hur de har varit till stor hjälp när de har haft det svårt med till exempel inloggning eller liknande problem.

  

Tack till Alexandra, Lina, Sahar, Sahar B, Meison och Rudmila för att ni genomförde intervjuerna!

 

 

Info-ruta om IT-värdare

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se