Nyheter

2023

Eleverna har olika utgångslägen och det är en tillgång!

Årets tredje och sista lärandeforum för studieväg 2 ägde rum en kylig novemberdag i Årsta folkets hus. Karolina Holm, rektor för Hermods Kista inledde dagen och talade om utmaningen i att alla inte kan befinna sig på samma nivå samtidigt i ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vincent Frechin från ABF berättade därefter hur man kan jobba med teman för sfi 2B. Att använda texter med samma innehåll men med olika svårighetsgrad och att med quizlet stimulera elevernas samarbete och ordinlärning har fungerat bra.

(mer…)

Det andra lärandeforumet för Sfi – studieväg 2, ägde rum i anrika Rågsveds Folkets hus en solig torsdag i september. Dessa lokaler ockuperades en gång i tiden av kulturföreningen Oasen och det var Ebba Gröns hemvist under tidigt 80-tal.

Efter inledningen satt deltagarna i skolövergripande grupper och redovisade för varandra hur deras arbete med att pröva nytt i undervisningen har gått och vilka lärdomar lärarna dragit. Frågorna man fokuserade på var:

• Hur brukade du undervisa förut?
• Hur har du undervisat nu, under din aktion?
• Hur gick det, vad har du lärt dig?

(mer…)

Differentierad undervisning i fokus på lärandeforum

Vid vårt första lärandeforum den 27 april, gav Karin Arnesén och Johanna Fried från Studieteamet en introduktionsföreläsning om differentierad undervisning i Alviks kulturhus. Det var 80 lärare och rektorer från 10 olika skolor som deltog denna kyliga förmiddag i april.

(mer…)