Nyheter

21

sep

Lärandeforum för sfi-lärare på studieväg 2, september 2023

Det andra lärandeforumet för Sfi – studieväg 2, ägde rum i anrika Rågsveds Folkets hus en solig torsdag i september. Dessa lokaler ockuperades en gång i tiden av kulturföreningen Oasen och det var Ebba Gröns hemvist under tidigt 80-tal.

Efter inledningen satt deltagarna i skolövergripande grupper och redovisade för varandra hur deras arbete med att pröva nytt i undervisningen har gått och vilka lärdomar lärarna dragit. Frågorna man fokuserade på var:

• Hur brukade du undervisa förut?
• Hur har du undervisat nu, under din aktion?
• Hur gick det, vad har du lärt dig?

Det blev ett livligt delande av erfarenheter från de olika anordnarna.

Dagens föreläsare var Andrea Bengtsson som är verksamhetsutvecklare inom VO Kompetensförsörjning och utveckling i staden. Det är medarbetare i teamet skolutveckling som håller i lärandeforumen och processledarmöten, men däremellan sker själva utvecklingsarbetet på respektive skola.

Då årets tema är differentierad undervisning var namnet på dagens föreläsning – Cummins fyrfältare som verktyg för planering av undervisning och differentiering.

Sammantaget handlade dragningen om hur man kan stötta eleverna att lära och prestera just på den nivå de befinner sig och att kunna ge både stöd och utmaningar på rätt nivå. På studieväg 2 är det en utmaning eftersom eleverna ofta har väldigt olika skolbakgrund och förutsättningar. Lärarna behöver kontextualisera så mycket som möjligt och gärna använda teman med ett specifikt innehåll.
Inför varje tema/kontext ska man inventera vad eleverna kan om ämnet och vad de vill och behöver lära sig. Här kan man gärna använda modersmålet som resurs, menar Andrea, antingen genom att elever med samma modersmål samtalar om vad de kan och behöver veta, eller att någon annan språkresurs på skolan hjälper till.
Andrea talade också om vikten av att ha konkreta lärandemål för en vecka eller två, mål som man bestämmer tillsammans med eleverna.

Förmiddagen avslutades med att lärare och rektorer samlades skolvis för att sammanfatta dagen och vad de tar med sig till det fortsatta arbetet på skolan.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se