Nyheter

Lärandeforum för lärare på studieväg 2, februari 2024

Flerspråkighet som resurs i sfi-undervisningen

Ett drygt 80-tal personer möts en tidig morgon i ett disigt Rinkeby för årets första lärandeforum – det fjärde i ordningen för studieväg 2. Angela Rahimi, rektor på Vuxenutbildning Järva, inleder med en snabb återblick över vad vi hittills har gjort och varför. Hon nämner fokuset på lärandet, både för elever och lärare och det viktiga kollegiala samarbetet. Det är ett teamwork och det är viktigt att rektor är med på tåget. 

Kollegialt lärande

Därefter berättar Linda Säinas från Cuben utbildning om hur hon försökt lösa sitt ”skav” i undervisningen när eleverna är på så olika nivåer. Hon använder ofta bildmaterial för att differentiera undervisningen och låter eleverna välja omfång på uppgifter utifrån nivå och intresse. Eleverna får också ”mingla” i klassrummet, prata med varandra och använda fraser och innehåll från temat man jobbar med. Lindas kollega Freddy Nielsen tar vid och talar om fördelen med att kunna jämföra ord och uttryck i olika språk och att förstå likheter och olikheter utan att för den skull kunna språken i sin helhet. De skolövergripande samtalen för dagen handlar om hur man kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet. Därefter tar vi fikapaus innan det är dags för dagens föreläsare. 

Dagens föreläsning

Carla Jonsson är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och arbetar på enheten för svenska som andraspråk, språkdidaktik och pedagogiskt arbete. Hon intresserar sig för flerspråkighet och transspråkande och menar att det är viktigt att skapa synlighet för olika språk i klassrummet. Alla har en språklig repertoar och har tillgång till olika språkliga koder i olika sammanhang, så kallad kodväxling. Det innebär att använda ord från olika språk för att göra sig förstådd och komma över språkliga barriärer. Transspråkande däremot är att medvetet välja det språk som bäst fungerar för lärande och kommunikation i en viss situation. Transspråkande kan vara dels en språklig praktik som talare använder i sin vardag, och dels en pedagogisk praktik som kan användas i undervisningen. Språket är ju också kopplat till identitet och det är önskvärt att man kan ta tillvara elevernas språkliga resurser för lärande. 

 

Carla Jonsson var dagens föreläsare

 Ett medskick från Carla att fundera vidare på och jobba med på skolorna:

Hur arbetar vi för att ta tillvara flerspråkighet i klassrummet och finns det några hinder/utmaningar inför att arbeta med flerspråkighet som utgångspunkt eller transspråkande som pedagogisk praktik?

Redaktionen passade också på att ställa ett par extra frågor till Carla!

Vad är ditt medskick till den lärare som är nyfiken och intresserad av att komma ingång med att ta in flerspråkighet som resurs i sitt klassrum?

Att bestämma sig och våga prova! Det är bra att börja med att ta reda på vilka språk som eleverna har tillgång till och därefter pröva sig fram tillsammans med eleverna.

Har du tips på forskning som tittar på flerspråkighet som resurs? 

En bok som jag särskilt rekommenderar är Franois Grosjeans bok ’Bilingual: Life and Reality’ som tar upp många olika aspekter om hur det är att leva ett flerspråkigt liv.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se