Nyheter

10

jan

Nätverksträff med lärare på studieväg 1, december 2022

En vecka före jul var det då dags för vår sjunde och sista nätverksträff inom utvecklingsområdet minne och lärande. En heldag gjorde att vi både kunde fylla på med ny kunskap och knyta ihop säcken genom att identifiera fokusområdets centrala budskap och de aspekter som vi behöver ta hänsyn till när vi organiserar för lärande.

Förmiddagen följde därför vår strukturerade arbetsgång. Efter incheckning, frukostmacka och kontaktrektor Annas välkomsttal satte vi oss i rundabordssamtal, där lärare berättade om sina undervisningsexperiment utifrån förra nätverksträffens föreläsning Testbaserat lärande.

Föreläsning om exekutiva och metakognitiva funktioner

Sedan var det dags att välkomna dagens talare Ida Mellström, psykolog från Studieteamet tillbaka. Ida föreläste tillsammans med sin kollega specialpedagog Karin Arnesén även på nätverksträff 2. Idas föreläsning handlade denna gång bland annat om exekutiva funktioner och metakognitiva funktioner. Många elever kan ha svårigheter med dessa. Exekutiva funktioner gör att vi till exempel kan ta initiativ, fokusera och planera medan metakognitiva funktioner handlar om att man är medveten om sina tankar, som hur man lär sig.

En lärares reflektioner

Sfi-lärare Nanna från ABF Liljeholmen tog med sig detta från föreläsningen:

Något som du fick med dig utifrån rollen som lärare (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde….)

Efter nätverksträff 7 har jag reflekterat ännu mer kring vikten av att inte belasta eleverna med uppgifter som har olika format/upplägg. De måste i stället känna igen sig i strukturen så att den kognitiva energin kan användas till språkutveckling (CLT-teorin).

Något konkret att ta med till undervisningen på ABF:

Under nätverksträff 7 kom det upp vad spegelneuroner gör med vårt beteende och mående. Ett leende och en stolt kroppshållning smittar av sig. Jag ska verkligen försöka att tänka på mitt ansiktsuttryck och hållning i klassrummet, särskilt i början av lektionen. Jag förstår att det påverkar eleverna i stor utsträckning.

 

Sammanfattning, centrala budskap och god jul

Eftermiddagen ägnade vi åt att knyta ihop säcken. Vi lyfte och samtalade om de aktioner, undervisningsexperiment som vi lärt oss mest av under året. Tillsammans valde vi ut en handfull aktioner som alla bidragit till vårt lärande för bestående förändring av undervisningen. Gruppen provade också på testbaserat lärande för att identifiera fokusområdets centrala budskap, det vill säga det som vi behöver ta hänsyn till när vi organiserar för lärande.

Vi avslutade med en exit ticket som visade att vi nu vet mer om hur minnet fungerar.  Lärarna använder i högre grad än tidigare det de vet om hur minnet fungerar i undervisningen. Till sist tackade vi varandra för ett gott arbete och önskade god jul och gott nytt år, innan vi samlas på nytt för att fortsätta vårt skolövergripande utvecklingsarbete.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se