Nyheter

16

mar

Årets första nätverksträff för lärare på studieväg 1, februari 2023

Årets första nätverksträff höll vi den 3 februari. Skolorna som deltar är från i år Hermods Kista, Vuxenutbildning Järva och Söderort. Fokusområde 2023 är Organisera för lärande.

Årets fokusområde valde vi redan hösten 2021, under den workshop där även förra årets fokusområde valdes. Nu i höstas förankrade vi beslutet och lärarna tyckte fortfarande att fokusområdet kändes angeläget.

Utgångspunkten är alltid det undervisningsnära och vi utgår från ett ”undervisningsskav”, något som här och nu inte riktigt fungerar. Under nätverksträffen arbetade vi tillsammans fram ett underlag och från det har skolorna valt att prioritera elevcentrerad och differentierad undervisning för det gemensamma skolövergripande arbetet.

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se