Nyheter

2023

24

nov

Elever på studieväg 1 inom sfi har mycket kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och kan oftast inte läsa eller skriva på sitt modersmål. Vilka kompetenser är extra viktiga att lärarna har och på vilket sätt kan kartläggning och individanpassning hjälpa eleven att lyckas?

Vid nätverksträffen 20 oktober 2023 som handlade om elevcentrerad och differentierad undervisning – flerspråkighet som resurs föreläste fil. dr. Åsa Wedin om vilka kunskaper lärare som undervisar i tidig språkutveckling bör ha. För att få veta mer har vi ställt några kompletterande frågor till Åsa. Vi har även pratat med Elisabeth Mörnerud, rektor för sfi på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, som har lång erfarenhet av litteracitetsutveckling och undervisning på studieväg 1 inom sfi.

(mer…)

7

nov

I slutet av oktober höll vi den sjätte träffen för fokusområde elevcentrerad och differentierad undervisning. Tillsammans med träffens föreläsare, fil.dr Åsa Wedin fortsatte vi med undertemat flerspråkighet som resurs.

Välkända rutiner ger goda samtal

Nätverksträffarna följer en strukturerad arbetsgång. Vi börjar med en kopp och en god frukostmacka, byter ett par ord med en kollega eller två och sedan är vi redo för dagen. Efter att kontaktrektor Anna Sundbom hälsat oss välkomna är det dags för skolövergripande samtal. Det innebär att vi delar upp oss i mixade grupper med lärare från både Järva och Söderort. Grupperna är i möjligaste mån indelade efter kurstillhörighet, så att lärare som undervisar samma eller närliggande kurs är i samma grupp.

(mer…)

2

okt

I början av september hade vi den femte träffen för fokusområdet elevcentrerad och differentierad undervisning. Vi fortsatte med den förra träffens tema – flerspråkighet som resurs och denna gång utifrån ett lärarperspektiv.

Varför vi gör vad vi gör

Anna Sundbom, kontaktrektor för skolor med elever på studieväg 1 inledde med ett citat från John Hersey:

Lärande börjar med misslyckande; det första misslyckandet är början på utbildning.

(mer…)

I mitten av juni hade vi den fjärde nätverksträffen för fokusområdet elevcentrerad och differentierad undervisning. Temat för denna träff var flerspråkighet som resurs och frågor som vi ville undersöka var:

  • En cykel i utbildningen består av delarna kartläggning – tema – utvärdering. Hur stärker vi kartläggningen och utvärderingen?
  • Hur arbetar vi med eleverna för att få deras input så att undervisningen utgår från deras behov?
  • Hur arbetar vi med lärandemål så att målen blir tydliga både för elever och för lärare?

(mer…)