Nyheter

2024

22

jan

Att komma till tals visuellt

Annika och Fredrik jobbar som lärare på Komvux Rosenlund. De har under två och ett halvt år forskat om bilder i undervisningen och har skrivit en utvecklingsartikel för att dokumentera och enkelt sprida sina resultat. Artikeln handlar om hur stillbilder kan användas i språkundervisning inom komvux som anpassad utbildning och anpassad sfi.

På Skolportens hemsida finns en intervju med Annika och Fredrik där de säger såhär om sitt arbete:

(mer…)

2023

I sin doktorsavhandling vill Helén Egerhag bidra med kunskap om läsförmåga på svenska som andraspråk med särskilt fokus på ordavkodning, ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att många elever som läser på svenska som ett andraspråk presterar sämre än elever som läser på svenska som förstaspråk inom dessa områden men att riktade insatser kan göra skillnad.

Avhandlingen handlar om hur elever på yrkesutbildningar i komvux  påverkas av sin utbildning utöver själva yrkesidentiteten. Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen erbjuder något mer utöver lärandet av en yrkesidentitet. Eleverna stärks som vuxna, lärande individer och som aktiva samhällsmedborgare.

Tobias Karlsson disputerade vid Linköpings universitet i oktober 2023.

Läs en intervju med Tobias hos Skolporten

Länk till avhandlingen