Nyheter

2023

I sin doktorsavhandling vill Helén Egerhag bidra med kunskap om läsförmåga på svenska som andraspråk med särskilt fokus på ordavkodning, ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att många elever som läser på svenska som ett andraspråk presterar sämre än elever som läser på svenska som förstaspråk inom dessa områden men att riktade insatser kan göra skillnad.

Avhandlingen handlar om hur elever på yrkesutbildningar i komvux  påverkas av sin utbildning utöver själva yrkesidentiteten. Resultaten visar att deltagande i yrkesutbildning som vuxen erbjuder något mer utöver lärandet av en yrkesidentitet. Eleverna stärks som vuxna, lärande individer och som aktiva samhällsmedborgare.

Tobias Karlsson disputerade vid Linköpings universitet i oktober 2023.

Länk till avhandlingen

Lagstiftare, myndigheter och enskilda medarbetare kan tala och skriva om kvalitet på mycket olika sätt i svensk kommunal vuxenutbildning. De skilda kvalitetsbegreppen kan skapa både missförstånd och svårigheter i verksamheten. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet som publicerades hösten 2022.

Avhandlingen är skriven av Johanna Mufic, postdoktor vid Linköpings universitet.