Nyheter

Att komma till tals visuellt

Annika och Fredrik jobbar som lärare på Komvux Rosenlund. De har under två och ett halvt år forskat om bilder i undervisningen och har skrivit en utvecklingsartikel för att dokumentera och enkelt sprida sina resultat. Artikeln handlar om hur stillbilder kan användas i språkundervisning inom komvux som anpassad utbildning och anpassad sfi.

På Skolportens hemsida finns en intervju med Annika och Fredrik där de säger såhär om sitt arbete:

– Att bilder gick från att ha en underordnad roll i undervisningen till att få en mer framträdande och framför allt mer mångsidig funktion för att stärka elevernas språkutveckling. Både vi och lärarna upptäckte att bilder kan bidra till mångt mer än vad vi tidigare insett. Bilder används vanligtvis för att förklara ord eller begrepp, oftast väljer läraren bilder som är illustrativa.

– I projektet såg vi hur elevernas delaktighet ökade när de själva fick skapa eller leta efter bilder på internet som de sedan använde för att förklara eller berätta något för läraren eller klassen. Genom att eleverna blev mer aktiva hände något med deras språkutveckling. Det här innebar också att lärarna blev bättre på att bedöma elevernas språkutveckling.

Läs hela intervjun på Skolportens hemsida där det också finns en länk till artikeln.

Vuxpedagog Stockholm gratulerar till publiceringen och önskar lycka till i det fortsatta arbetet!

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se