Nyheter

2024

10

apr

Nya ämnesplaner

De flesta ämnesplanerna för både gymnasiet och anpassade skolformer är beslutade och klara. Under våren kommer de sista ämnesplanerna ut på remiss. De ämnesplaner som återstår att beslutas är de för gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, yrkesdansarutbildningen, modersmål samt ämnesplaner för de fem nationella minoritetsspråk. Dessa kommer publiceras i månadsskiftet april/maj.

 

Du kan hitta ämnesplanerna för Gy 25 i sökfunktionen hos Skolverket.

Här hittar du ämnesplaner för gymnasiet/komvux på gymnasial nivå

Här hittar du ämnesplaner för anpassade gymnasieskolan /komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

 

Här hittar du nuvarande ämnesplaner och kurser för komvux på gymnasial nivå

Här hittar nuvarande ämnesplaner och kurser för komvux som anpassad utbildning

Nej, det måste hen inte. Såhär skriver Skolverket:

Det finns inga formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller betyg från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i en nivå i ett ämne. För att vara behörig till en ämnesnivå ska eleven ha förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kunskaperna.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/forandringar-inom-skolomradet/amnesbetyg-pa-gymnasial-niva—gy25/overgangen-till-gy25-inom-komvux

 

Ämnet matematik kommer att bli två delar, Matematik och det nya ämnet Matematik – fortsättning.

Nivå 1a, 1b och 1c i ämnet Matematik bygger på kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Nivå 2a, 2b och 2c i ämnet Matematik bygger på nivå 1a, 1b eller 1c.

Ämnet matematik fortsättning bygger på nivåer i ämnet Matematik.

 

Länk till ämnesplanerna för

Matematik

Matematik – fortsättning