Nyheter

5

sep

Nätverksträff med lärare på studieväg 1, juni 2022

I juni var det dags för vårens sista nätverksträff för lärare som undervisar på sfi studieväg 1. Fokusområde är fortsatt Minnet och lärande.

Vi fortsätter arbetet med utvecklingsområdet Minne och lärande och precis som senast hölls skolövergripande rundabordssamtal där vi berättade om aktioner vi provat och dokumenterat i vardagen. Denna gång samlades vi i nya gruppkonstellationer. Inspirationsföreläsare denna träff var Annika Drougge och Fredrik Morin, båda från Komvux Rosenlund. De berättade om och gav en mängd konkreta exempel på hur de använder sig av bilder i undervisningen. De berättade också om hur det är att forska som lärare och om deras forskningsprojekt Bilden i språket och språket i bilden.  Senare samlades vi också skolvis för att gemensamt bearbeta rundabordssamtalen och Annika och Fredriks föreläsning. Varje skola fick också samtala om hur de planerar att hålla liv i fokusområdet under sommaren. Skolorna fick också reflektera över det lokala utvecklingsarbetet utifrån frågorna:

  • Vad/vilka arbetssätt ska vi undvika eller göra mindre av?
  • Vad/vilka arbetssätt behöver vi förtydliga och reflektera kring?
  • Vad/vilka arbetssätt behöver vi förstärka/befästa/göra oftare?

Den här gången kommer reflektionerna från Irina som jobbar på ABF Stockholm i Liljeholmen.

Något som du fick med dig utifrån lärarrollen (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde….)

Vi hade in bra gruppdiskussion kring våra aktioner. Jag blev påmind om vikten att noga dokumentera mina aktioner och utvärdera dem för att kunna analysera vad som har fungerat bra/mindre bra. Därefter kan jag sedan justera min undervisning utifrån situationen.

Något konkret att ta med till din undervisning

Efter att ha lyssnat på rapporten från Annika och Fredrik vill jag införa bilder i temarepetition. Det blir spännande att prova göra ett häfte med bara bilder till texterna eleverna har haft under temat för att sedan ha muntlig repetition av temat utifrån dessa bilder.

 

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för STLS, Stockholm teaching and learning studies. Läs mer om STLS  här.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se