Nyheter

17

feb

Nätverksträff med lärare på studieväg 1, februari 2022

Senaste nätverksträffen ägde rum i början av februari och hade fokusområde Minnet och lärande. Här delar Ida och Jessica som undervisar på Vuxenutbildning Järva med sig av sina reflektioner efter träffen.

Nätverksträffen den här gången började med en föreläsning av Eva Griffith, rektor på Campus Åsö, om hjärnan, arbets- och långtidsminnet. Hon talade om hur vi kommer ihåg, att vi minns bäst i början och i slutet av till exempel en lektion. För att hjälpa minnet är repetitioner bra precis som att visualisera och associera runt det som ska läras in.

Något som du fick med dig utifrån lärarrollen (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde….)

Det vi främst tog med oss från träffen är kurvan som illustrerar hur minnet fungerar. Vi tänker på den som en leende mun, att minnet är på topp i början och i slutet av ett pass. Det är bra att ha med sig när vi planerar våra lektioner, vad lägger vi i början respektive i slutet av passet när elevernas minne är som bäst! Om vi lägger in flera pauser under lektionen får direkt fler delar med en början och ett slut, det vill säga fler chanser att maxa elevernas minneskapacitet!

Något konkret att ta med till din undervisning

En sak från träffen som vi kommer ta med till vår undervisningen är att påminna oss själva om vikten av repetition, att repetera är avgörande för lärandet. Därför ska vi börja varje lektion med en fråga om gårdagen; vad gjorde vi igår eller vad lärde du dig. Alla elever får exempelvis skriva ett ord på tavlan och berätta.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se