Nyheter

22

feb

EPALEs tematiska fokusområden 2022

Hur kan vuxnas lärande spela en strategisk roll i byggandet av en framtid som är hållbar och inkluderande?

EPALE är en öppen flerspråkig mötesplats för lärare, utbildare, forskare, akademiker, beslutsfattare och alla andra som arbetar inom vuxnas lärande i Europa. Här kan du skriva ett blogginlägg, eller en nyhetsartikel eller föreslå ett evenemang och dela en resurs inom tematiska fokusområden.

Dessa fyra tematiska fokusområden kommer att vara i fokus under hela året:

  • Unga vuxna.
  • Innovativa metoder för kompetensrevolution.
  • Lärandegemenskap.
  • Kreativitet och kultur för social sammanhållning.

EPALES tematiska fokusomraden 2022, EPALES webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se