Nyheter

14

feb

Nu släpps vårens datum för studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Plats: digitalt via Teams

Tid: 14.00-15.00

Digital kompetens inom sfi den 22 februari kl.14.00

Hur ser den digitala kunskapen ut hos våra sfi-elever? Kan vi ta tillvara de kunskaper som finns och används utanför skolan? Studieteamet presenterar inledningsvis en text hämtad ur Digital kompetens för sfi-lärare av Ivana Eklund och Annsofie Engborg, Gothia Kompetens, 2021. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 18 februari 

Psykisk hälsa och lärande för vuxna 22 mars kl.14.00

Studieteamet presenterar inledningsvis utvalda teman utifrån Skolverkets publikation ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 15 mars

Digitalt lärande – uppläsningsstöd  21 april kl.14.00

Hur kan uppläsningsstöd användas för att skapa en mer tillgänglig undervisning?
Studieteamet gör en kort presentation av några grundläggande funktioner för uppläst text i webbläsare och programvaran ClaroRead. Deltagarna reflekterar tillsammans kring hur och när uppläsningsstöd kan användas i undervisningen samt utbyter erfarenheter.

Anmäl dig här senast den 14 april

Flerspråkigt stöd inom sfi 26 april kl.14.00

Vi tittar närmare på språkstödjande arbetssätt som används inom sfi. Vilka framgångsfaktorer känner vi till? Vad finns det för utmaningar? Studieteamet presenterar inledningsvis utvalda teman utifrån FoU-programmets Språkutvecklande arbetssätt inom sfi– varför och hur? Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 21 april

Kombo-utbildningar – undervisningsformer 5 maj kl.14.00

Hur kan ett arbetslag organisera sig och planera undervisningen i både språk och yrke? I början av träffen visas en kort film om samarbete i kombinationsutbildningar från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 28 april

Differentierad undervisning 17 maj kl.14.00

Tillsammans samtalar vi kring begreppet differentierad undervisning och vad det kan innebära. Ni får också möjlighet att delge varandra goda exempel från er egen undervisning.

Anmäl dig här senast den 10 maj

Vad kan skolan lära av hjärnforskning? 31 maj kl.14.00

Studieteamet sammanfattar inledningsvis en rapport från Skolforskningsinstitutet för att ge en översiktlig introduktion till hur kunskap från hjärnforskning kan ha betydelse för skolan. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Anmäl dig här senast den 24 maj

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se