Nyheter

23

mar

Nätverksträff med lärare studieväg 1, mars 2022

Den 18 mars var det dags för nätverksträff nummer två för året. Fokusområde är även den här gången Minnet och lärandet och idag är det Sophie, lärare på Hermods Kista som delar med sig av sina tankar om träffen.

Dagens träff bestod av inspirerande undervisningsexempel på flera områden. Vi höll skolövergripande och skolvisa samtal där vi delade planeringar av kommande lektioner och undervisningsexperiment i vardagen med varandra. Studieteamet var på besök och gav en inspirationsföreläsning utifrån fokusområdet. Det var specialpedagog Karin Arnesén och psykolog Ida Mellström som föreläste om minne och lärande utifrån sina professioner. Vi tittade också på loggbok som stöd för observation.

Något som du fick med dig utifrån lärarrollen (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde….)

Jag blev påmind om att inlärning/arbete på ett annat språk ställer höga krav på arbetsminnet. Minnet behöver nämligen bearbeta instruktionen på modersmålet först, för att sedan generera utflöde på svenska. Som lärare behöver vi ha stort tålamod och förståelse för detta.

Något konkret att ta med till din undervisning

Jag tar med mig de konkreta undervisningsstrategier som vi fick ta del av under nätverksträffen. För att hjälpa våra elever att komma ihåg lektionsinnehållet, är det till exempel viktigt att koppla det till deras värld, erfarenheter och tidigare förvärvad kunskap.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se