Nyheter

2023

Forskargruppen intresserar sig för vuxnas lärande i både organiserade former, som exempelvis gymnasie-, vuxen-, högre utbildning, och folkbildning, såväl som vuxnas lärande i vardagsliv och arbetsliv. Vi undersöker även villkoren för deltagande i och övergångar mellan olika utbildningsformer, mellan utbildning och arbetsliv samt mellan arbetsliv och fritid.

Läs om gruppen på deras hemsida.