Nyheter

2023

1

dec

Moduler och chefsstöd

Den första medarbetarmodulen fortgår fram till slutet av januari med uppehåll under jul och nyår. Hittills har projektet identifierat kring 590 medarbetare som redan nu ska kunna få sin ansökan om skyddad yrkestitel beviljad av Socialstyrelsen. Inför intaget till modul två, med planerad start i mars, har cirka 80 potentiella deltagare identifierats. Samtal förs nu med HR och chefer i respektive stadsdelsförvaltning för att kunna erbjuda deltagarna en plats i modulen.

Parallellt med detta har en struktur för projektets chefsstöd arbetats fram och presenterats för styrgrupp under det senaste styrgruppsmötet den 6 december. Chefstödet planerar att välkomna de första cheferna under januari och fortsätta arbetet under våren. Stödet riktar sig i första hand till chefer som har medarbetare som deltar i undervisningen.

Efter en tid av förberedelser tar projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen emot projektets första medarbetardeltagare den 6 november. Den första modulen består av kurserna Gerontologi och geriatrik (100 poäng) samt Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng) integrerat med studier i svenska språket. Modulen sträcker sig mellan den 6 november och den 26 januari (med uppehåll mellan 22 december och 8 januari). Antal anmälda deltagare är 13 personer.