Nyheter

31

jul

Nätverksträff med lärare på studieväg 1, juni 2023

I mitten av juni hade vi den fjärde nätverksträffen för fokusområdet elevcentrerad och differentierad undervisning. Temat för denna träff var flerspråkighet som resurs och frågor som vi ville undersöka var:

  • En cykel i utbildningen består av delarna kartläggning – tema – utvärdering. Hur stärker vi kartläggningen och utvärderingen?
  • Hur arbetar vi med eleverna för att få deras input så att undervisningen utgår från deras behov?
  • Hur arbetar vi med lärandemål så att målen blir tydliga både för elever och för lärare?

Inledningen hölls på japanska

I och med träffens tema Flerspråkighet som resurs och att dagens inspirationsföreläsare var Haleh Torabi, studiehandledare och utvecklingsledare på Elevteamet startade vi träffen med en upplevelse. Så i stället för att göra som vi brukar, hälsa välkomna, gå igenom agendan och ge en inledning till träffens innehåll hade vi bett Yu Hägglund från Studieteamet att göra det på japanska. Yu hade också översatt agendan till japanska så både text och tal var på japanska. Till vår hjälp hade Yu lagt in bildstöd i presentationen.

Bildstöd underlättar förståelsen.

Vad hände då under Yus genomgång? Jo, vi började småprata med varandra på svenska och frågade. Vad gör hon? Vad säger hon? Någon skrev viktiga ord, ord som Yu sade flera gånger i en bok. Några blev lite nervösa när Yu ställde en fråga; Nej! Titta inte på mig, fråga inte mig!

Avsikten med detta var att fånga en känsla. För hur snäll och glad Yu än såg ut så steg stressnivån i gruppen. Vi fick svårt att koncentrera oss på innehållet och tänkte mer på att klara oss igenom stunden utan att säga eller göra något alltför knasigt.

Yu höll inledningen till dagen på japanska.

Elevens fokus i fokus

Träffens inspirationsföreläsare Haleh Torabi talade sedan med utgångspunkt i flerspråkighet som resurs utifrån de frågor (se ovan) som hade framkommit under vår första träff. Rubriken för föreläsningen var Elevens fokus i fokus för studiehandledare och lärare.

Haleh delade med sig av sina erfarenheter som studiehandledare. Det handlade till exempel om studiehandledarens möjligheter att ta reda på vad eleven kan, vill och behöver. Hon visade på styrkan i att få sammanhang, ord, uppgifter och språkliga strukturer förklarade för sig på ens bästa språk. Det gäller även när det handlar om lärarens planering, kursens innehåll och vad man ska kunna. Haleh talade om att när lärare och studiehandledare arbetar tillsammans så ger det resultat. Det ger högre grad av elevinflytande och mer medvetna och delaktiga elever.  Vi får elever som förstår sina lärandemål och som har påverkan över sitt eget lärande.

Det stora medskicket var att arbetet med studiehandledning inte händer av sig självt utan att följande krävs för att det ska uppnås:

  • Att studiehandledning och studiehandledarens ses som en pedagogisk resurs
  • Att det finns ett samspel mellan lärare och studiehandledare
  • Att rektor ger förutsättningar för och följer upp arbetet med studiehandledning.

Haleh pratade om vikten av samarbete mellan lärare och studiehandledare.

Under träffen delade vi också våra undervisningsexperiment, som vi kallar aktioner. Lärare och studiehandledare hade rundabordssamtal med kollegor från både den egna och andra skolor. I och med att fokusområdet är elevcentrerad undervisning, en undervisning med utgångspunkt i elevers intressen, erfarenheter, kunskaper och mål var grupperna indelade efter kurstillhörighet, kurs A-D.

En lärares reflektioner

Agnes från Söderort tog med sig detta från träffen:

Något som du fick med dig utifrån rollen som lärare (en teori, ett tankesätt, en reflektion som en kollega gjorde….)

Det var intressant att lyssna på Haleh som berättade om studiehandledning på modersmål. Jag håller med Haleh om att genom stöttning på modersmål har elever större möjligheter att nå kunskapskraven. Det är också viktigt att studiehandledare har pedagogisk utbildning så att det inte blir för mycket fokus på översättning.

Något konkret att ta med till din undervisning  

Det som jag tar med mig är samarbetet mellan studiehandledare och lärare. Att jag som lärare har tid för gemensam planering med studiehandledaren så att studiehandledning på modersmål blir en pedagogisk resurs.

 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se