Nyheter

Lärandeforum för lärare på studieväg 2, april 2023

Differentierad undervisning i fokus på lärandeforum

Vid vårt första lärandeforum den 27 april, gav Karin Arnesén och Johanna Fried från Studieteamet en introduktionsföreläsning om differentierad undervisning i Alviks kulturhus. Det var 80 lärare och rektorer från 10 olika skolor som deltog denna kyliga förmiddag i april.

Differentierad undervisning är ett förhållningssätt där vi planerar för olikheter från början. Vi utgår ifrån gruppen och erbjuder olika sätt för eleverna att ta in, bearbeta och redovisa sin kunskap. Vi kan skapa variation gällande någon/några av dessa aspekter: tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Med ett differentierat arbetssätt kan man skifta fokus från olika individuella särlösningar till att skapa förutsättningar för alla elever att lära i en gemenskap.

Hur kan vi förebygga kritiska situationer?

Efter föreläsningen och paus följde en workshop där man i skolövergripande grupper diskuterade olika kritiska situationer i undervisningen och hur man skulle kunna förebygga dessa med ett differentierat arbetssätt.  Kritiska situationer uppstår när det finns ett glapp mellan de krav som ställs i undervisningen och elevens förmåga att leva upp till dessa. En kritisk situation kan till exempel vara självständigt arbete, grupparbete utan ledning, eller att alla ska göra samma sak på samma tid.

Därefter satte deltagarna sig tillsammans med sina kollegor från respektive skola, för att bearbeta dagens input och påbörja en planering för det lokala utvecklingsarbetet som nu tar vid. Det blev en förmiddag full av aktivitet och inspiration för lärarna att framöver testa nya arbetssätt i klassrummet. Uppföljning av det lokala utvecklingsarbetet kommer ske på processledarmöten och på nästa lärandeforum i höst.

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se