Nyheter

1

dec

Moduler och chefsstöd

Den första medarbetarmodulen fortgår fram till slutet av januari med uppehåll under jul och nyår. Hittills har projektet identifierat kring 590 medarbetare som redan nu ska kunna få sin ansökan om skyddad yrkestitel beviljad av Socialstyrelsen. Inför intaget till modul två, med planerad start i mars, har cirka 80 potentiella deltagare identifierats. Samtal förs nu med HR och chefer i respektive stadsdelsförvaltning för att kunna erbjuda deltagarna en plats i modulen.

Parallellt med detta har en struktur för projektets chefsstöd arbetats fram och presenterats för styrgrupp under det senaste styrgruppsmötet den 6 december. Chefstödet planerar att välkomna de första cheferna under januari och fortsätta arbetet under våren. Stödet riktar sig i första hand till chefer som har medarbetare som deltar i undervisningen.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se