Nyheter

Kollegialt lärande på Vuxenutbildning Söderort

Det kollegiala lärandet på Vuxenutbildning Söderort sker i form av auskultationer. Vi ger och får värdefull feedback efter våra lektionsobservationer. Det kan gälla både lektionsupplägg, fördelningen av talutrymmet, samt hur läraren individualiserar och differentierar sin undervisning. Said berättar mer

Said i en undervisningssituation.

Möten som plats för kollegialt lärande

Vi har också återkommande pedagogiska möten (en gång i månaden); det senaste mötet genomförde vi som Open space, där var och en fick välja vilket eller vilka pedagogiska samtal som lät mest intressant. Man kunde välja bland följande teman: Digitaliseringsplan för studieväg 1/Extra anpassningar/Framgångsrika arbetssätt/Att jobba med ILT/Att arbeta med planering och bedömning.

Kollegialt lärande sker även på de olika arbetslagsmötena. Arbetslaget för studieväg 1 bestämde till exempel att arbeta med Skolverkets material om alfabetisering. Vi läste artiklar, tittade på filmklipp, och samtalade om det vi läst och sett.

Givande att samtala med kollegor på andra skolor

Att få träffa kollegor från andra skolor och diskutera om vuxnas lärande i teori och praktik, samtala om och jämföra de olika arbetssätten och ge varandra konkreta tips, utvecklar det kollegiala lärandet. Ett exempel på att utveckla det kollegiala lärandet är när två lärare är ansvariga för en elevgrupp som t.ex. i våra kombinationsutbildningar. Lärarna samplanerar och även har vissa integrerade lektioner där båda är med i klassrummet.

Såväl den enskilda läraren som hela verksamheten gynnas av det kollegiala lärandet eftersom perspektiven mångdubblas genom samtal och konstruktiv kritik. Man diskuterar och reflekterar kring de viktiga frågorna som berör undervisningen, och blir därmed en bättre pedagog än innan. Vilka gynnas då mest av denna utveckling?

Eleverna!

 

Tack Said för dina tips och reflektioner! 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se