Nyheter

Språklig medvetenhet och aktivitet på sfi

Den 5 oktober 2023 bjöd NC, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, in de som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Under en heldag varvades föreläsningar med workshoppar och tillfälle till dialog med kollegor från olika delar av Sverige. Två lärare som arbetar med elever på kurs 1A deltog i konferensen och berättar följande om vad de tog med sig därifrån tillbaka till jobbet.

Kvalitet, kursplaner och bedömning

Det var givande att få diskutera vad som är kvalitet i vuxenutbildningen tillsammans med kollegor från olika delar av Sverige.

Föreläsningen om kursplaner väckte intressanta tankar. Jämförelsen mellan hur den svenska utbildningen i sfi respektive den norska utbildningen för invandrare är upplagd breddade våra perspektiv. Till exempel att i den norska kursplanen tas grundläggande numeracitet upp som handlar om att se mönster och sammanhang i tid och rum. Ett annat exempel är att den norska kursplanen lägger vikt vid både språk, kulturförståelse och kommunikation och att detta ska lägga grunden för det livslånga lärandet.

Under föreläsningen om transspråkande pedagogik belystes hur tillgång till språkstödjare i klassrummet ger möjlighet till bättre förutsättningar att planera, utforma och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna.  Vi fick också ett tydligt exempel på hur språkstödjare kan arbeta med att stötta elever. I exemplet diskuterade språkstödjare och elev elevens text. Genom att språkstödjaren ställer klargörande frågor blir eleven medveten om hur textens innehåll uppfattas och betydelsen av grammatisk korrekthet. Vi tänker att med språkstödjare i klassrummet får eleverna möjlighet att förstå och fördjupa sina kunskaper i språket.

Vi diskuterade bedömning vid Nationellt prov och det blev tydligt hur viktigt det är att man bedömer både den muntliga och den skriftliga delen tillsammans flera kollegor. Dock blev det också tydligt att det kan vara svårt att alltid nå exakt samstämmighet.

Slutligen tänker vi som båda är lärare på kurs A att det är viktigt att vi lärare på kurs A diskuterar elevernas progression och tillsammans bedömer när kursmålen är uppnådda fastän eleverna inte gör ett nationellt prov på kurs A.

Carina Hedlund & Ingrid Sakai

 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se