Nyheter

5

mar

Måste en elev vara godkänd på en nivå för att läsa vidare på nästa nivå?

Nej, det måste hen inte. Såhär skriver Skolverket:

Det finns inga formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller betyg från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i en nivå i ett ämne. För att vara behörig till en ämnesnivå ska eleven ha förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kunskaperna.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/forandringar-inom-skolomradet/amnesbetyg-pa-gymnasial-niva—gy25/overgangen-till-gy25-inom-komvux

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se