Nyheter

15

dec

Symposium 2022

En kille sitter med en Ipad och hörlurar.

Vart tredje år är en höjdpunkt för alla oss som arbetar inom utbildning med elever som har svenska som andraspråk. Då arrangerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet en mycket eftertraktad, efterfrågad och välbesökt konferens, Symposium. Under två heldagar tar vi del av och samtalar om svensk, nordisk och internationell didaktisk forskning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Föreläser gör både forskare och verksamma lärare. Symposiet 2022 hade som tema Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv.  

Välkommen att ta del av några deltagares reflektioner och upplevelser under årets konferens! Läs mer på sidan om språkutvecklande arbetssätt som du hittar här: Symposium 2022 – länk till sida

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se