Nyheter

Vuxnas lärande vid Stockholms universitet

Forskargruppen intresserar sig för vuxnas lärande i både organiserade former, som exempelvis gymnasie-, vuxen-, högre utbildning, och folkbildning, såväl som vuxnas lärande i vardagsliv och arbetsliv. Vi undersöker även villkoren för deltagande i och övergångar mellan olika utbildningsformer, mellan utbildning och arbetsliv samt mellan arbetsliv och fritid.

Läs om gruppen på deras hemsida.

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se