Kvinnor i ett klassrum för vuxenutbildning

Kombinationsutbildningar

Vill din skola ta del av handledning inom kombinationsutbildningarna – läs mer här! Fortbildning och stöd för dig som är lärare inom kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar innebär att elever på sfi- och sva-nivå kan tillägna sig en gymnasial yrkesutbildning samtidigt som de utvecklar sina språkfärdigheter genom att en sfi/sva-lärare och yrkeslärare integrerar undervisningen. Denna relativt nya och växande utbildningsform ställer krav på nya arbetssätt. Elever och lärare i kombinationsutbildningar möter utmaningen att lärandet i både språk- och yrkeskunskaper sker på ett språk som eleverna ännu inte behärskar, med yrkeskontexten som stöd.

I stadens Riktlinjer för kombinationsutbildningar står att

… eleverna ska få en sammanhållen utbildning där både språk- och yrkesfärdigheter tränas strukturerat. Lärarna ska arbeta språk- och kunskapsutvecklande och det krävs att lärarparet tar ansvar för lärandet i både språk och yrkeskunnande.

Den här sidan är tänkt att utgöra ett stöd för dig som arbetar med kombinationsutbildningar i Stockholms stad.