Nätverk för utvecklingsarbete om undervisning för studieväg 2

Under 2023 har ett nytt nätverk bildats för kompetensutveckling för sfi-lärare. Utvecklingsarbete ska vara ett verktyg för det kollegiala lärandet och fokus för lärandet ska vara angeläget och meningsfullt för lärarna så att de bättre kan möta elevernas olika behov. Detta år har skolorna gemensamt valt differentierad undervisning som fokusområde.

Det är verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling som nu har startat ett skolövergripande utvecklingsarbete för lärare på sfi studieväg 2. Det handlar om sfi-elever med ca 6 -12 års skolbakgrund i hemlandet. Denna grupp utgör ca 50 % av stadens alla sfi-elever.

Utvecklingsarbetet kommer att ske lokalt på skolorna och däremellan har man ett antal träffar skolledare respektive processledare emellan. Liksom för kombo-lärarna är planen att genomföra fyra inspirerande lärandeforum per år – för samtliga lärare som deltar i utvecklingsarbetet. Lärandeforumen ska vara tillfällen för både erfarenhetsutbyte och input i form av kunskap, teorier och forskning.

Rapporter från samtliga lärandeforum om undervisning på studieväg 2

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt skolövergripande utvecklingsarbete på studieväg 2 är du välkommen att kontakta vår strateg.

Philippa Börjesson
Strateg, verksamhetsområde Kompetensförsörjning och utveckling
Vuxenutbildning Stockholm
E-post: philippa.2.borjesson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 464 11