Lärandeforum

Hösten 2019 arrangerade Vuxenutbildning Stockholm det första Lärandeforumet i liten skala.

Då var det undervisande lärare i två nya utbildningspaket som huvudmannen satsade på att metodutveckla och lärare från ett par kombinationsutbildningar som inbjöds att ta del av mötesforumet.

Kombinationsutbildningar i fokus

En viktig gemensam nämnare för dessa utbildningar var att de riktade sig till elever som studerade sfi i kombination med kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.

Lärare och skolledare i samarbete

Nyttan av att sammanföra lärare och skolledare från olika skolor för att stödja varandra i utveckling av SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) var drivkraften bakom Lärandeforum när den första träffen arrangerades. Under en förmiddag samlades man för att lyssna till ett lärarlag som presenterade en aspekt av sin undervisning för att därefter diskutera och modellera hur det kunde användas i den egna elevgruppen. I början omfattade Lärandeforum ett tjugotal lärare, rektorer och SYVar från fyra olika skolor.

Både egen regi och leverantörsskolor

Lärandeforum Kombo är idag en mötesplats för kollegialt lärande mellan utförare av stadens olika kombinationsutbildningar. Som mest samlas ett 70-tal lärare och skolledare från egen och upphandlad regi i detta uppskattade forum. Utforskande av undervisningspraktiken och andraspråkselevers lärande i utbildningsformen Kombo står i fokus. Vid tre tillfällen per termin (halvår) varvas teori och praktik med ambitionen att vara ett slags ”kommunicerande kärl” mellan huvudman och utbildningsanordnare.

Samarbete mellan Vuxenutbildning Stockholm och Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Teamet som håller i Lärandeforum är ett samarbete mellan Vuxenutbildning Stockholms verksamhetsområden och Europeiska Socialfondens logotypESF-projekt, med finns också representanter från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC. Under 2022 finns planer på att hålla ett första Lärandeforum i formatet Open Space.

Rapporter från tidigare Lärandeforum

Rapporter från Lärandeforum

Kommande datum för Lärandeforum

Datum för kommande Lärandeforum kombo:

  • 1 december 2023

Såhär tycker deltagare om Lärandeforum

Framförallt har jag utvecklat tankesättet ”det går” snarare än ”det går inte”. Det handlar så mycket om hur vi som kombolärare tar oss an kurserna och anpassar efter var eleverna befinner sig. När vi har implementerat vardagsspråk, yrkesspråk och skolspråk blir det också tydligt att eleverna förstår konceptet men att det kräver kontinuerligt arbete. Lärandeforum har varit ett mycket roligt och inspirerande inslag. Tack!

Lärares exit-ticket på frågan ”Vad har du lärt dig under höstens Lärandeforum?

Frågor om Lärandeforum kombo

Har du frågor om arbetet med Lärandeforum är du välkommen att kontakta vår verksamhetsutvecklare.

Erik Mattsson, verksamhetsutvecklare, VO Kompetensförsörjning och utveckling
Telefon: 0724 – 680048
E-post: erik.2.mattsson@edu.stockholm.se

Rapporter från Lärandeforum

Ta del av lärarnas berättelser och erfarenheter av Lärandeforum.