Tärningar kastas i en soffa.

Transspråkande

Den svenska benämningen transspråkande har sitt ursprung i en internationell beteckning på begreppet translanguaging, som åsyftar människans användning av alla språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet.