Undervisning och lärande

Att undervisa vuxna är komplext och kräver sin unika kunskap. En skicklig lärare använder många olika metoder och strategier för att kunna arbeta på bästa sätt i en undervisningssituation, i en grupp och i mötet med varje individ. Här kan du läsa mer om olika arbetssätt för undervisning för vuxna.