Nyheter

2023

23

nov

Jag har en grupp sfi-elever som läser kurs 2C och 2D. Det är alltså en grupp där olika elever läser mot olika betygskriterier trots att de läser tillsammans. Vi har jobbat en del med differentierad undervisning, det tycker vi är ett bra sätt att se på undervisningen i den här gruppen. Genom differentiering kan jag hjälpa alla framåt utan att några alltid blir klara fort och får sitta och vänta medan andra alltid halkar efter och blir stressade av det.

Olika frågor till olika elever

(mer…)

Förra året beviljades Vuxenutbildning Söderort SIS-medel av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att i ett projekt arbeta med att tillgängliggöra utbildningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Projektets idé bestod i att skolan med stöd av Studieteamet skulle ta fram en nulägesanalys och utvecklingsplan för arbetet framåt. (mer…)