Nyheter

Differentiering i skrivprocessen

Två vuxelever pratar och pekar i studiematerial.

Jag har en grupp sfi-elever som läser kurs 2C och 2D. Det är alltså en grupp där olika elever läser mot olika betygskriterier trots att de läser tillsammans. Vi har jobbat en del med differentierad undervisning, det tycker vi är ett bra sätt att se på undervisningen i den här gruppen. Genom differentiering kan jag hjälpa alla framåt utan att några alltid blir klara fort och får sitta och vänta medan andra alltid halkar efter och blir stressade av det.

Olika frågor till olika elever

Detta funkar bra i den här gruppen när jag jobbar med läsförståelse till exempel. Alla elever läser samma text men när vi ska svara på frågor har jag utformat dem olika för olika elevgrupper. Några får väldigt konkreta frågor, sådana där det är enkelt att hitta svaren i texten. Detta är för dem som inte varit så länge på C-kursen till exempel. De elever som är i slutet på kurs C och närmar sig betyg och nationellt prov får istället frågor som mer liknar den typen av frågor som kan komma på NP. De måste läsa lite mer mellan raderna för att hitta rätt svar. En tredje variant som jag använder är för de elever som har kommit ännu längre i sin språkutveckling och som behöver större utmaningar i sin läsförståelse. Då handlar det mer om öppna frågor och att reflektera och resonera mer i sina svar. Alla grupperna får också diskutera sina svar med varandra i grupperna, både för att hjälpa varandra och för att utveckla sin muntliga förmåga. Såhär kan det se ut:

Exempel på frågor

Text: Tema familj och relationer. Texten handlar om två barndomsvänner som träffas igen efter många år.

Frågor nivå 1 – Enkla faktafrågor för alla, typ ”Vad arbetar Sara med nu?”

Frågor nivå 2 – Lite mer komplexa frågor, typ ”Vad saknar Maria mest från när de var barn?”

Frågor nivå 3 – Reflektionsfrågor , typ ”Vad tycker du är viktigast hos en bra vän?”

Detta har funkat väldigt bra i min grupp, det blir mycket aktivitet i klassrummet, alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar.

 

Berättat av deltagare på nätverksträffen för lärare på studieväg 2 i november 2023. 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se