Nyheter

2023

10

nov

Den första november 2023 arrangerades kompetensutvecklingsdagen Lärkraft. En av föreläsarna var Helena Wallberg specialpedagog och föreläsare som brinner för det inkluderande klassrummet. Driver bloggen specialpedagogen mod och metod. Helena har tidigare medverkat på Vuxpedagog Stockholm men nu är det dags igen. Karin Arnesén har gjort en intervju med Helena.

Hej Helena! Du föreläste den 1 november på kompetensutvecklingsdagen Lärkraft. Här kommer några frågor till dig, efter att vi hört dig tala om undervisning.

 Du nämner att inkluderande undervisning i internationell forskning är detsamma som högkvalitativ undervisning. Kan du berätta mer?

Forskning visar att när skolor arbetar inkluderande så höjs alla elevers resultat. Det är troligen en effekt av att man verkligen jobbar utifrån vad som gynnar elevernas lärande snarare än vad lärare ska eller bör göra. Det kollegiala lärandet kretsar kring de egna eleverna och varje gång de inte lyckas möta en elev så använder man det som ett lärande. Professor Thomas Hehir vid Harvard är en av de första forskarna som lyfte detta men även The Europan Agency for Special Needs and Inclusive Education talar om att inkludering innebär högkvalitativ undervisning.

(mer…)