Nyheter

2022

Den 2 november 2022 bjöd Gothia Kompetens för fjärde året i rad in Sveriges lärare till Lärkraft – en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag. Många föreläsare delade med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande.
Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och som deltagare väljer du själv vilka du vill lyssna till. Här finns möjligheter att både få kunskap och inspiration att utveckla din undervisning och att nätverka med andra lärare!
Två av föreläsarna under årets Lärkraft var Helena Wallberg och Maria Kempe Olsson. Karin Arnesén har intervjuat Helena och Maria och här kan du läsa resultatet. Bilderna är publicerade med tillstånd.

(mer…)

22

nov

Den 27 oktober föreläste Petri Partanen, fil dr, leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen. Dagen riktade sig till alla rektorer och specialpedagoger efter det gångna årets utvecklingsarbete med fokus på Tillgängliga lärmiljöer. Även annan personal som varit övergripande involverade i utvecklingsarbetet på respektive skola deltog.

(mer…)