Nyheter

Kunskaper som behövs för att undervisa i tidig skriftspråksutveckling

Nordiska alfarådet har gett ut en beskrivning av vilken kompetens de menar är nödvändig för en professionell lärare som arbetare med grundläggande litteracitet.

Kompetensbeskrivningen förmedlar en syn på läsning och skrivning som något som skapar i de sociala praktiker där de förekommer. Beksrivningen lyfter tre förhållningssätt som kännetecknar en integreradne och resursstärkande undervisning;

  • Ömsesidig respekt
  • Meningsgullhet och användbarhet
  • Delaktighet och eget ansvar

Materialet beskriver vidare vilka kunskaper läraren har samt vilka färdigheter och handlingar som läraren utövar inom respektive område i beskrivningen. Du kan läsa hela beskrivningen och ladda ner den på Alfarådets hemsida, nvl.org 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se