Nyheter

STLS – Stockholm teaching och learning studies

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i ditt klassrum. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk. STLS anordnas av Utbildningsförvaltningen i Stockholm och är öppet för pedagoger som är anställda av Stockholms stad.

Läs mer om STLS på Pedagog Stockholms webbplats.

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se