Nyheter

2023

Den 5 oktober 2023 bjöd NC, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, in de som arbetar inom sfi till en dialogkonferens i Stockholm. Under en heldag varvades föreläsningar med workshoppar och tillfälle till dialog med kollegor från olika delar av Sverige. Två lärare som arbetar med elever på kurs 1A deltog i konferensen och berättar följande om vad de tog med sig därifrån tillbaka till jobbet.

(mer…)