Nyheter

2022

19

dec

”Genom att ta tillvara elevers språkliga resurser kan man bidra till ökade möjligheter till lärande och därigenom stärka tillgången till utbildning också för de elever som inte har svenska som förstaspråk.” C Jonsson

(mer…)

Under Symposium 2022 fick jag förmånen att prata om mitt favoritämne – elevinflytande på sfi. Här kommer en liten sammanfattning, och några tips för att bygga upp ett kvalitativt elevrådsarbete inom sfi.

Mitt engagemang fick sig ett uppvaknande en måndag under en vårtermin. Redan innan jag började lektionen hade min dåvarande 2B-klass suttit och irriterat sig över att de inte hade samma möjlighet till ledighet under sommaren som jag hade. Om du själv är lärare inom SFI känner du säkert igen situationen. Den dagen fick lektionsplaneringen stå åt sidan. Vi skrev ett gemensamt brev till skolans dåvarande rektor, som svarade att sfi-elevers sommarlovsmöjligheter är en politisk fråga. Svaret ledde i sin tur till ett politikerbesök. Under besöket blev det tydligt hur svårt det var för mina elever att tycka till. Det var en stor utmaning att kunna svara på frågan om hur de ville förbättra sfi. En fråga som jag vet att de verkligen borde kunna svara på.

(mer…)

Skolverket inleder Yrkesutbildningsveckan 2022 med en heldag där vi tar upp frågor som: Hur ska vi attrahera den unga generationen och vuxna i omställning till yrkesutbildning? Hur ser en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt yrkesliv ut och varför är detta en viktig pusselbit för kompetensförsörjning? Boka in den 17 oktober 2022 redan nu. (mer…)