Nyheter

2021

Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt från förskola till vuxenutbildning. Det visas av sju kommunala skolhuvudmän – med mycket olika storlek och förutsättningar. Alla har haft den nationella strategin för digitalisering i skolan som grund. För sitt arbete tilldelas dessa huvudmän nu kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021. En av dem är Stockholms stad. (mer…)