Nyheter

10

feb

Vad innebär transspråkande?

Transspråkande handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet. I ett antal läsvärda och inspirerande artiklar förklaras och exemplifieras begreppet translanguaging.

Vad innebär transspråkande? på Nationellt centrum för andraspråks webbplats

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se