Kollegialt lärande

Kollegialt lärande, kollaborativt lärande, ja det finns många sätt att uttrycka det på. Grundläggande är dock att vi lär tillsammans med andra och genom att dela kunskaper och erfarenheter med varandra kan vi utveckla oss själva. Men vad är kollegialt lärande och hur gör man?


Vad är kollegialt lärande för dig? En lärare svarar.

Per Fagerström är lärare och skolutvecklare. Han har bland annat skrivit boken Kollegialt lärande i skolan och var en av föreläsarna på konferensen Lärkraft den 1 november 2023.

Vuxpedagog Stockholm ställde tre korta frågor till Parisa Ansari, lärare i SFI och svenska som andraspråk, som lyssnade på Per Fagerströms föreläsning.

Hej Parisa!

  • Hur arbetar ni lärare med kollegialt lärande på skolan?

Vi har planerat in specifika datum i vårt schema där vi har en timmes arbete med kollegialt lärande kopplat till utvecklingsarbetet. Det schemat är format efter processledarmöten och lärandeforum. Då ses vi och diskuterar olika texter, videoklipp och annat material kopplat till utvecklingsarbetet eller föreläsningar från lärandeforum/konferens.

  • Vilka vinster ser du med kollegialt lärande?

Fördelen med kollegialt lärande är bland annat i samtalet, således de diskussioner som lärare har med varandra om undervisningen utifrån konkreta metoder och verktyg för att utveckla yrkeskompetensen. Det är i dessa konstruktiva och utmanande samtal som lärarna ges möjlighet till samhörighet men även att få reflektera över sitt eget arbete. Vidare genom att lära sig av sin egen och kollegornas erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap.

  • Hur tänker du att det kollegiala lärandet skulle kunna utvecklas?

Det finns nog flera sätt att utveckla det kollegiala lärandet men först måste det finnas tid för det. Man kanske ska ha det veckovis i alla lärares scheman, såsom undervisning och planeringstid.

Tack för din medverkan Parisa!

 

Lärkraft arrangeras av Gothia kompetens och nästa konferens äger rum den 29 oktober 2024.