Nyheter

2023

7

nov

Stockholms stad erbjöd stöd i samband med skolornas utvecklingsarbete Tillgängliga lärmiljöer under 2022. MoA Lärcentrum var en av skolorna som hörde av sig och önskade stöd. Här får ni ta del av hur specialpedagog Sanna Ringbom på MoA Lärcentrum upplevde samarbetet med Stockholms stad. Vuxpedagog Stockholm träffade Sanna för att höra mer om hur hon upplevde samarbetet och vilka effekter det har haft på verksamheten. 

Hej Sanna!

Sanna är specialpedagog på MoA Lärcentrum

När ni fokuserade på språkutvecklande arbetssätt valde ni att ta in externt stöd. Hur såg skolans behov ut?

I och med satsningen från Stockholms stad 2022 där vi skulle titta på tillgängliga lärmiljöer, skulle vi kartlägga risk- och friskfaktorer. Jag och mina två rektorer tittade på riskerna. Vi tittade på vad som var svårigheter i verksamheten och kunde se att vad som hela tiden kom tillbaka var det här med de språkliga svårigheterna. Dels att det rent statistiskt skiljer sig att de kurser som är mer teoretiska har ett större antal underkända betyg men även att eleverna själva uttryckte att det var svårt, att det var för abstrakt på just de kurserna. Även lärarna uttryckte samma sak så det kom liksom från så många olika håll och då tänkte vi att OK, men då är det vår språkliga miljö vi behöver arbeta på för så här kan vi ju inte ha det.

(mer…)