Nyheter

2021

8

dec

Språksatsningen ska bidra till att stärka medarbetares språkanvändning i sin yrkesroll. Satsningen jobbar med att utveckla metoder och arbetssätt för att på mest effektiva sätt jobba med yrkesspråket så verksamhetsnära som möjligt. (mer…)