Nyheter

Nätverksträff 7 del 2, 8 december 2023

Läs del 1 från nätverksträff 7.

Efter en inspirerande förmiddag och god lunch i trevligt sällskap hade det blivit dags för oss att knyta ihop säcken och identifiera vad vi tar med oss från 2023 års fokusområde. Vad har vi lärt oss? Vad blir eller är nu en naturlig del i vår undervisning?

Eftermiddagen delades in i tre olika pass. Under det första passet fick vi i form av ett test, plocka fram vad vi kommer ihåg från 2022 och 2023 års fokusområden. Här kommer ett smakprov på en av frågorna. Kan du svaret?

Baklängesplanering handlar mycket om i vilken ordning vi planerar undervisningen. Vilken är den rekommenderade ordningen enligt metoden?

A)

1. VILKEN UNDERVISNING, vilka aktiviteter ger eleverna bäst möjligheter att lära, uppfylla lärandemålen?

2. VAD ska eleverna kunna efter (lektionens, veckans, kursens…) slut?

3. HUR ska eleverna visa att de nått lärandemålen, kan det de ska kunna?

B)  

1. VAD ska eleverna kunna efter (lektionens, veckans, kursens…) slut?

2. HUR ska eleverna visa att de nått lärandemålen, kan det de ska kunna?

3. VILKEN UNDERVISNING, vilka aktiviteter ger eleverna bäst möjligheter att lära, uppfylla lärandemålen?

C)   

1. HUR ska eleverna visa att de nått lärandemålen, kan det de ska kunna?

2. VILKEN UNDERVISNING, vilka aktiviteter ger eleverna bäst möjligheter att lära, uppfylla lärandemålen?

3. VAD ska eleverna kunna efter (lektionens, veckans, kursens…) slut?*

Vi lever som vi lär

Men vi mindes inte bara genom test utan vi gick också på vernissage och läste om aktioner som olika lärare hade provat under året. Vi försöker leva som vi lär så det första passet innehöll också en tankegång (en kort promenad utan arbetsuppgift för att aktivera hjärnans default-mode samt fylla på energidepåerna).

Medan första passet till största del handlade om enskild bearbetning av fokusområdet handlade det andra om gemensam bearbetning. I mindre grupper identifierade vi tillsammans vilken kunskap vi tar med oss om hur vi organiserar undervisningen för att stärka lärandet. Vi valde också ett par aktioner som vi tycker särskilt visar på lärares lärande i att förändra arbetssätt i undervisningen.

Efter detta var vi väldigt redo för fikapaus med mycket gott och innan det var dags för det sista passet. Det förfogade skolorna själv över och var ett tillfälle till skolvis reflektion.

Exit ticket för utvärdering

Sist var det dags för en utvärderande exit ticket innan vi önskade varandra en god jul & ett gott nytt 2024. Frågorna i exit ticket var vad vi tycker är bra respektive kan bli bättre med träffarna. Ett par röster om vad vi tycker är bra med träffarna:

Erfarenhetsutbyte – att få träffa lärare från andra skolor.

Bra upplägg med inspiration kombinerat med aktioner har gjort att undervisningen påverkats positivt och är bestående.

Fokus på elevernas lärande!

Ett par röster om vad vi tycker kan bli bättre med träffarna:

Kan ta bättre ansvar (för min egen del) för att föra anteckningar  och arbeta regelbundet med aktionerna.

Avsätta lite tid även för samplanering med kollegor. Främja dela-kulturen (skolövergripande)

Fler föreläsningar som är relevanta för studieväg 1.

Tack för 2023, vi ses 2024!

 

*Rätt svar är: B

 

 

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se